1,8700 zł
-0,53% -0,0100 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_spr.finans._1.01.-30.09.2019r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 988 50 527 14 155 11 879
II. Strata z działalności operacyjnej - 2 852 - 2 373 - 662 - 558
III. Strata brutto - 6 423 - 4 231 - 1 491 - 995
IV. Strata netto - 6 442 - 4 400 - 1 495 - 1 034
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 32 899 - 5 122 - 7 636 - 1 204
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 4 829 - 1 765 - 1 121 - 415
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 858 - 710 6 234 - 167
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 10 870 - 7 597 - 2 523 - 1 786
IX. 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018
X. Aktywa razem 201 936 127 800 46 172 29 721
XI. Zobowiązania długoterminowe 71 668 1 669 16 387 388
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 109 014 98 228 24 925 22 844
XIII. Kapitał własny 21 254 27 903 4 860 6 489
XIV. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 367 1 390
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XVI. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w 3 kwartałach -1,08 -0,74 -0,25 -0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) 3,56 4,67 0,81 1,09
XVIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 3 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 463 0 109
XX. Strata z działalności operacyjnej - 272 - 1 970 - 63 - 463
XXI. Strata brutto - 3 512 - 8 059 - 815 - 1 895
XXII. Strata netto - 3 512 - 7 967 - 815 - 1 873
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 301 - 347 - 70 - 82
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 255 3 60
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 267 - 3 62 - 1
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem - 20 - 94 - 5 - 22
XXVII. 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018
XXVIII. Aktywa razem 50 846 51 361 11 626 11 944
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 28 731 27 993 6 569 6 510
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 59 614 57 355 13 630 13 338
XXXI. Kapitał własny - 37 499 - 33 987 - 8 574 - 7 904
XXXII. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 367 1 390
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XXXIV. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) w 3 kwartałach -0,59 -1,33 -0,14 -0,31
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) -6,27 -5,69 -1,43 -1,32
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne spr.finans. 1.01.-30.09.2019r_.pdfŚródroczne spr.finans. 1.01.-30.09.2019r_.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Tomasz Piotrowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.