REKLAMA

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: wyniki finansowe

2021-04-23 07:13
publikacja
2021-04-23 07:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_31.12.2020_21042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERMA_TRADE_31_12_2020_SSF_sprawozdanie_z_badania_odmowa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Likwidatora_w_sprawie_odmowy_wydania_opinii.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Likwidatora_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 697 94 143 4 402 21 885
II. Strata z działalności operacyjnej - 62 572 - 37 250 - 13 985 - 8 659
III. Strata przed opodatkowaniem - 115 434 - 57 923 - 25 800 - 13 465
IV. Strata netto - 115 979 - 57 942 - 25 922 - 13 469
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 3 923 - 45 877 - 877 - 10 665
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 741 - 6 022 - 836 - 1 400
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 380 18 186 - 532 4 228
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 10 044 - 33 712 - 2 245 - 7 837
IX. 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
X. Aktywa razem 62 202 256 911 13 479 60 329
XI. Zobowiązania długoterminowe 537 65 784 116 15 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 211 004 221 371 45 723 51 983
XIII. Kapitał własny - 149 339 - 30 243 - 32 361 - 7 102
XIV. Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 295 1 404
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 978 260 5 978 260 5 978 260 5 978 260
XVI. Strata na jedną akcję (w zł, EUR) -19,40 -9,69 -4,34 -2,25
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR) -24,98 -5,06 -5,41 -1,19
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 31.12.2020_21042021.pdfSSF 31.12.2020_21042021.pdf
INTERMA TRADE_31 12 2020_SSF_sprawozdanie z badania_odmowa.pdfINTERMA TRADE_31 12 2020_SSF_sprawozdanie z badania_odmowa.pdf
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf
Sprawozdanie z działalności w 2020 r.pdfSprawozdanie z działalności w 2020 r.pdf
Stanowisko Likwidatora w sprawie odmowy wydania opinii.pdfStanowisko Likwidatora w sprawie odmowy wydania opinii.pdf
Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdfOcena RN dot. sprawozdań 2020.pdf
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdf
Informacja Likwidatora w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Likwidatora w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki