INTERMA TRADE S.A.: Otwarcie likwidacji Spółki

2020-07-01 08:06
publikacja
2020-07-01 08:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Otwarcie likwidacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, Spółka INTERMA TRADE S.A. w likwidacji (dalej: ,,Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o rozwiązaniu Spółki powoduje otwarcie jej likwidacji, której celem jest wykonanie czynności likwidacyjnych przez ustanowionego likwidatora Spółki, a obejmujących zakończenie bieżących interesów Spółki, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku. W granicach kompetencji określonych w art. 468 kodeksu spółek handlowych, likwidator Spółki ma prawo do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Funkcję likwidatora Spółki powierzono dotychczasowemu Prezesowi - Panu Tomaszowi Piotrowskiemu. Ze względu na minimalny termin wymagany do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych, warunkujących możliwość podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, o którym mowa w treści art. 474 §1 kodeksu spółek handlowych, likwidacja spółki nie może nastąpić przed upływem roku od dnia drugiego ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania wierzytelności wobec Spółki.

Powody uzasadniające rozwiązanie spółki Emitent podał w projekcie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanej wraz ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 13 maja 2020 r.

Przyczyną rozwiązania spółki jest konieczność zmiany stanowiska Zarządu dotyczącego założenia kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, przyjętego w raporcie rocznym opublikowanym w dniu 9 kwietnia 2020 r. O zmianie tego stanowiska Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Ponadto szczegółowe przyczyny uzasadniające podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki Emitent zamieścił w projekcie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanej wraz ogłoszeniem o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 13 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki