REKLAMA

INTERMA TRADE S.A.: Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych

2020-09-21 15:52
publikacja
2020-09-21 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A.
Temat
Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem i przeglądem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r., w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Firmą audytorską powołaną do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2020 rok jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp.k.

Biegły Rewident jako przyczyny możliwej odmowy wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdań finansowych podał: 1. Brak możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania potwierdzających możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych z aktywa w postaci inwestycji w spółkę Sprint-Stroj OcOO i w wyniku tego, stwierdzenia, że wycena tego aktywa nie zawiera istotnego zniekształcenia. Wycena inwestycji w spółkę Sprint-Stroj OcOO rzutuje z kolei na wycenę inwestycji w Briju Solo Investment S.a r.l., ujętej w sprawozdaniu jednostkowym.
2. Z uwagi na fakt, że w spółkach z Grupy Kapitałowej toczą się liczne postępowania kontrolne w zakresie podatku od towarów i usług, w wyniku których spółki te otrzymały decyzji od organów skarbowych określające wartość lub przybliżoną wartość zobowiązań podatkowych i postępowania nie zostały zakończone, Biegły Rewident nie może stwierdzić, czy potencjalne zobowiązania i rezerwy z tytułu podatków zostały wykazane w sposób kompletny i wyceniono prawidłowo.

Stanowisko Likwidatora w sprawie odmowy wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta zostanie przedstawione wraz ze sprawozdaniami finansowymi za I półrocze 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki