REKLAMA

INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2021-03-12 17:26
publikacja
2021-03-12 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_10032021_-_rev__09-03-2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy_10032021_-_rev__09-03-2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1)_Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_2020_jednostkowe_10032021_-_rev09-03-2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1)_Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_2020_jednostkowe_10032021_-_rev09-03-2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3)_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3)_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_prawa_wlasnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie_BR.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie_BR.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2)_Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_2020_prawa_wlasnosci_10032021_-_rev_09-03-2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2)_Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_2020_prawa_wlasnosci_10032021_-_rev_09-03-2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4)_Sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok_z_uwzglednieniem_wyceny_udzialow.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4)_Sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok_z_uwzglednieniem_wyceny_udzialow.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. I. Przychody ze sprzedaży 22 106,00 46 301,00 4 941,00 10 763,00
II. II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -10 867,00 3 852,00 -2 429,00 895,00
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem -11 798,00 3 029,00 -2 637,00 704,00
IV. IV. Zysk/Strata netto -9 673,00 2 439,00 -2 162,00 567,00
V. V. Łączne dochody całkowite -9 441,00 2 325,00 -2 110,00 540,00
VI. VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200,00 14 564 200,00 14 564 200,00 14 564 200,00
VII. VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,66 0,17 -0,15 0,04
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 153,00 7 414,00 -755,00 1 723,00
IX. IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 900,00 -5 236,00 -9 588,00 -1 217,00
X. X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 924,00 -2 718,00 5 621,00 -632,00
XI. XI. Przepływy pieniężne netto razem -21 129,00 -539,00 -4 723,00 -125,00
XII. XII. Aktywa trwałe 167 194,00 127 467,00 36 230,00 29 644,00
XIII. XIII. Aktywa obrotowe 2 973,00 25 851,00 644,00 6 012,00
XIV. XIV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
XV. XV. Aktywa razem 170 167,00 153 318,00 36 874,00 35 655,00
XVI. XVI. Zobowiązania długoterminowe 29 994,00 10 066,00 6 500,00 2 341,00
XVII. XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 381,00 13 019,00 4 200,00 3 028,00
XVIII. XVIII. Kapitał własny 120 792,00 130 233,00 26 175,00 30 287,00
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,4742 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. według kursu 4,6148 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,3018 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. według kursu 4,2585 PLN/EUR

Wybrane dane finansowe dla sprawozdania z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej - w załącznikach do niniejszego raportu
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtmlList do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml List do Akcjonariuszy
List do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xadesList do Akcjonariuszy 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xades Podpis List do Akcjonariuszy
Wybrane dane finansowe jednostkowe.xhtmlWybrane dane finansowe jednostkowe.xhtml Wybrane dane finansowe
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtmlINTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml.xadesINTERFERIE_31122020_Sprawozdanie.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtml1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A.
1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtml.xades1) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_jednostkowe 10032021 - rev09-03-2021.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A.
3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A.
3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.xades3) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A
Wybrane dane finansowe prawa własności.xhtmlWybrane dane finansowe prawa własności.xhtml Wybrane dane finansowe - prawa własności
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtmlINTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyceną udziałów
INTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xadesINTERFERIE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wyceną udziałów
2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu - wycena udziałów w jednostce stowarzyszonej
2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xades2) Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE 2020_prawa własności 10032021 - rev 09-03-2021.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarządu - wycena udziałów w jednostce stowarzyszonej
4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtml4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtml Sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtml.xades4) Sprawozdanie finansowe za 2020 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej
Oświadczenia RN 2021.xhtmlOświadczenia RN 2021.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki