INTERFERIE S.A.: wyniki finansowe

2019-10-25 18:01
publikacja
2019-10-25 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INTERFERIE_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 37 478 36 709 8 698 8 630
II. Zysk z działalności operacyjnej 4 342 3 553 1 008 835
III. Zysk przed opodatkowaniem 5 188 4 713 1 204 1 108
IV. Zysk netto 4 280 4 103 993 965
V. Łączne dochody całkowite 4 280 4 103 993 965
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,28 0,07 0,07
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 119 5 778 1 652 1 358
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 500 12 087 -348 2 842
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 119 -1 620 -492 -381
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 500 16 245 812 3 819
XII. Stan na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 125 157 118 523 28 616 27 563
XIV. Aktywa obrotowe 30 531 26 425 6 981 6 145
XV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XVI. Aktywa razem 155 688 144 948 35 597 33 709
XVII. Zobowiązania długoterminowe 10 225 6 304 2 338 1 466
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 271 8 732 2 577 2 031
XIX. Kapitał własny 134 192 129 912 30 682 30 212
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INTERFERIE III kw 2019.pdfINTERFERIE III kw 2019.pdf INTERFERIE S.A. III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-25 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2019-10-25 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki