4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_za_2018_prawa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_roczny_INTERFERIE_za_2018_prawa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_Interferie_SA_prawa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_INTERFERIE_SA_wycena.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 45 829 49 178 10 741 11 586
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 2 175 7 987 510 1 882
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 138 10 122 735 2 385
IV. Zysk/Strata netto 2 803 8 241 657 1 941
V. Łączne dochody całkowite 2 637 8 234 618 1 940
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,57 0,05 0,13
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 649 3 502 1 558 825
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 130 -802 2 374 -189
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 173 -2 155 -509 -508
XI. Przepływy pieniężne netto razem 14 606 546 3 423 129
XII. Aktywa trwałe 118 523 118 425 27 563 28 393
XIII. Aktywa obrotowe 26 425 27 507 6 145 6 595
XIV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XV. Aktywa razem 144 948 145 932 33 709 34 988
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy 2018.pdfList do Akcjonariuszy 2018.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE za 2018_prawa.pdfSprawozdanie Zarządu INTERFERIE za 2018_prawa.pdf Sprawozdanie z działalności
Raport roczny INTERFERIE za 2018_prawa.pdfRaport roczny INTERFERIE za 2018_prawa.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania SF Interferie SA_prawa.pdfSprawozdanie z badania SF Interferie SA_prawa.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenia Rady Nadzorczej INTERFERIE SA_wycena.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej INTERFERIE SA_wycena.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Piotr Sosiński Prezes Zarządu
2019-03-14 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Renata Bindas Główny księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.