3,8400 zł
0,52% 0,0200 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_Interferie_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_INTERFERIE_za_2018_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_roczny_INTERFERIE_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_INTERFERIE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 45 829 49 178 10 741 11 586
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 3 952 9922 926 2 338
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 3 249 9 836 761 2 317
IV. Zysk/Strata netto 2 914 7 955 683 1 874
V. Łączne dochody całkowite 2 748 7 948 644 1 872
VI. Ilość akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,55 0,05 0,13
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 649 3 502 1 558 825
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 130 -802 2 374 -189
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 173 -2155 -509 -507
XI. Przepływy pieniężne netto razem 14 606 546 3 423 129
XII. Aktywa trwałe 116 518 116 202 27 097 27 860
XIII. Aktywa obrotowe 26 425 27 507 6 145 6 595
XIV. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XV. Aktywa razem 142 943 143709 33 243 34 455
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy 2018.pdfList do Akcjonariuszy 2018.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie z badania SF Interferie S.A..pdfSprawozdanie z badania SF Interferie S.A..pdf Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE za 2018_.pdfSprawozdanie Zarządu INTERFERIE za 2018_.pdf Sprawozdanie finansowe
Raport roczny INTERFERIE za 2018.pdfRaport roczny INTERFERIE za 2018.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenia Rady Nadzorczej INTERFERIE SA.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej INTERFERIE SA.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Piotr Sosiński Prezes Zarządu
2019-03-14 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Renata Bindas Główny księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.