INTERFERIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

2019-08-22 13:40
publikacja
2019-08-22 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-22
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 22.08.2019 r.) został zawarty aneks do umowy z MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Wykonawca) przy ul. Snopkowej 2B, 52-225 Wrocław. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inwestora zastępczego. Zgodnie z brzmieniem aneksu łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 809 246 złotych. O zawarciu umowy Emitent informował Raportem bieżącym nr 28/2017 oraz Raportem bieżącym nr 45/2018.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Zawarcie aneksu do umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na znaczenie dla Emitenta prowadzonego procesu inwestycyjnego w Dąbkach.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki