3,8400 zł
4,35% 0,1600 zł
INTERFERIE SA (INF)

Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wniosek_w_spr._umieszczenia_okreslonych_spraw_072019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_21082019_wniosek_o_uzupeln..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie__NWZ21082019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 23 ust. 3 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 21 sierpnia 2019 r., punktu:

„Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.”

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o dodatkowy, nowy punkt 7 w brzmieniu:

„7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.” (dotychczasowy punkt 7 „Zamknięcie obrad.” otrzymuje numerację 8)

i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w związkuz realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE-ARGENTYT wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 89, 70/13, 88/3, 88/6, 90/1, 90/2, 90/3, 88/47,70/16, 70/17, 75/1 w obrębie ewidencyjnym Dąbki, gmina Darłowo.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu położonych w Głogowie, podjętej na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: wniosek akcjonariusza, ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym nr 20/2019 pozostają bez zmian. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek w spr. umieszczenia okreslonych spraw 072019.pdfWniosek w spr. umieszczenia okreslonych spraw 072019.pdf
Projekty uchwał NWZ 21082019 wniosek o uzupełn..pdfProjekty uchwał NWZ 21082019 wniosek o uzupełn..pdf
Ogłoszenie _NWZ21082019.pdfOgłoszenie _NWZ21082019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu, po Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.