REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A.

2021-07-30 17:54
publikacja
2021-07-30 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut-interferie-s.a.-zmiany-30072021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 25.06.2021 r. Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, ustaliła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r.
Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
Statut-interferie-s.a.-zmiany-30072021.pdfStatut-interferie-s.a.-zmiany-30072021.pdf Statut INTERFERIE SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-07-30 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki