REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Rekomendacja w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

2021-03-12 17:59
publikacja
2021-03-12 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Rekomendacja w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 9.671.941,92 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-12 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-03-12 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki