4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2018 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-14
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 2 914 198,93 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

1) kwota 233 135,91 zł na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
2) kwota 2 681 063,02 zł na pozostały kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.03.2019 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Piotr Sosiński Prezes Zarządu
2019-03-14 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.