REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Projekty uchwał na ZWZ INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 14.06.2021 roku

2021-05-17 13:37
publikacja
2021-05-17 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_od_nr_1_do_nr_19_i_inform.uzupeln._ZWZ_14-06-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Akcjonariusza_INF_SA_zmiana_statutu_10-05-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_wyniki_oceny_-_sprawozdania_jednostkowe_i_wniosek_ws.pokrycia_straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_wyniki_oceny_-_sprawozdania_z_wycena_udzialow_w_jednostce_stowarzyszonej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_dodatkowe_dla_Komitetu_Audytu_RN_INTERFERIE_S.A._10-03-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_INTERFERIE_S.A._o_wydatkach_reprezentacyjnych_i_innych_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_INTERFERIE_S.A._o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_INF_SA_12-03-2021_ws.zaopiniowania_sprawozdania_o_wydatkach_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozd.z_dzialaln.RN_2020_+_ocena_sytuacji_Spolki_oraz_systemow_i_funkcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Projekty uchwał na ZWZ INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 14.06.2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał od nr 1 do nr 19 i inform.uzupełn. ZWZ 14-06-2021.pdfProjekty uchwał od nr 1 do nr 19 i inform.uzupełn. ZWZ 14-06-2021.pdf
Wniosek Akcjonariusza INF SA zmiana_statutu 10-05-2021.pdfWniosek Akcjonariusza INF SA zmiana_statutu 10-05-2021.pdf
Sprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdania jednostkowe i wniosek ws.pokrycia straty.pdfSprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdania jednostkowe i wniosek ws.pokrycia straty.pdf
Sprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdania z wyceną udziałów w jednostce stowarzyszonej.pdfSprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdania z wyceną udziałów w jednostce stowarzyszonej.pdf
Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu RN INTERFERIE S.A. 10-03-2021.pdfSprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu RN INTERFERIE S.A. 10-03-2021.pdf
Sprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych i innych za 2020 rok.pdfSprawozdanie INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych i innych za 2020 rok.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf
Uchwała RN INF SA 12-03-2021 ws.zaopiniowania sprawozdania o wydatkach 2020.pdfUchwała RN INF SA 12-03-2021 ws.zaopiniowania sprawozdania o wydatkach 2020.pdf
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf
Roczne sprawozd.z działaln.RN 2020 + ocena sytuacji Spółki oraz systemów i funkcji.pdfRoczne sprawozd.z działaln.RN 2020 + ocena sytuacji Spółki oraz systemów i funkcji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-05-17 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki