INTERFERIE S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.

2019-09-18 16:10
publikacja
2019-09-18 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-18
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 18.09.2019 r.) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 3 w związku z postanowieniem § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, z dniem 1 października 2019 r. powołała Panią Urszulę Bąkowską-Morawską w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza z dniem 1 października 2019 r. określiła liczbę członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji na 2 (słownie: dwie) osoby.


Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Spółki, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki