INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki

2019-09-23 11:48
publikacja
2019-09-23 11:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019, przekazuje informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. powołanego z dniem 1.10.2019 r. przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A.

Urszula Bąkowska-Morawska

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Akademia Controllingu finansowego w grupach kapitałowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dwusemestralne studia podyplomowe (2019);
Uniwersytet w Maladze, Wydział Ekonomii Biznesowej i Administracji, staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus, doskonalenie kwalifikacji komunikacyjnych i dydaktycznych (rok 2016);
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki, studia doktoranckie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2006);
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, magister inżynier (2000).

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2016 – obecnie - Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Wiceprezes Zarządu;
2009 – obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, adiunkt;
2007 – 2010 – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, adiunkt, Dyrektor Kolegium Studiów Podyplomowych;
2006 – 2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Wałbrzychu, wykładowca;
2006 – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Wałbrzych, kierownik działu administracyjno-technicznego.

Ponadto:
Autorka licznych, 43 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach naukowych. Uczestnik i referent 20 konferencji naukowych, w tym 3 konferencji zagranicznych (Czechy, Portugalia, USA). Inicjator, organizator i współtwórca merytoryczny wielu edycji menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie: menedżer turystyki i hotelarstwa, menedżer SPA.

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności
przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki