INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

2020-06-25 16:50
publikacja
2020-06-25 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_20_2020_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 24.06.2020r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).


Załączniki
Plik Opis
RB 20 2020 załącznik.pdfRB 20 2020 załącznik.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2020-06-25 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki