REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 02.08.2021 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

2021-08-04 16:03
publikacja
2021-08-04 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-04
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 02.08.2021 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021, przekazuje poniżej informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 02.08.2021r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Przemysław Czesnołowicz (ur. 1985)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
2019 – 2020 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, kierunek: MBA;
2018 – 2019 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek: studia menedżerskie;
2007 – 2015 - Uniwersytet Wrocławski, kierunek: filologia polska;
2004 – 2009 - Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: chemia biologiczna.

Doświadczenie zawodowe:
2017 – obecnie - Dyrektor Zarządzający - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu;
2019 - p.o. Dyrektora - Instytut Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu;
2011 - 2017 - inż. Technolog, Specjalista ds. Kontroli Jakości oraz Specjalista ds. magazynowych Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu.


Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-04 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-08-04 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki