REKLAMA

INTERCARS: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020

2021-04-29 13:54
publikacja
2021-04-29 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 27 kwietnia 2021 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2020. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała również Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2021 roku.

Treść wniosku Zarządu, o którym mowa powyżej, została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 07/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Piotr Zamora Członke Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki