INSTALKRK: Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce - korekta zawiadomienia.

2019-09-24 14:24
publikacja
2019-09-24 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce - korekta zawiadomienia.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 24.09.2019 roku otrzymał od:
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty
- z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa (dalej „Fundusze”) zawiadomienie o następującej treści:

"W związku ze stwierdzeniem w zawiadomieniu z dnia 23 września 2019 r. niewłaściwego procentowego zaokrąglenia aktualnej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanej przez Fundusze (jest: 9,98%, powinno być: 9,97%), przekazujemy właściwe brzmienie zawiadomienia:

Uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą", informujemy, iż w dniu 18 września 2019 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji INSTAL KRAKÓW S.A. („Spółka”), co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji Fundusze zarządzane przez Esaliens TFI SA posiadały 1.203.677 akcji Spółki, co stanowiło 16,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 10,32% głosów z tych akcji, co stanowiło 10,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Fundusze posiadają 1.163.677 akcji Spółki, co stanowi 15,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.163.677 głosów z tych akcji, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
W zakresie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.
W zakresie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.203.677 oraz 10,32%."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2019-09-24 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki