REKLAMA

INSTALKRK: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce

2022-08-18 11:40
publikacja
2022-08-18 11:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-18
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 18.08.2022 roku otrzymał od Pana Zbigniewa Juroszka działającego w imieniu własnym zawiadomienie o następującej treści:

„Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 z dn. 17.09.2021r., „Ustawa”) zawiadamiam o pośrednim nabyciu:
- 12.08.2022r. 302.489 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
- 16.08.2022r. 1.022 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
- 17.08.2022r. 564 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
które spowodowały zmianę dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce Instal Kraków Spółka Akcyjna. Powyższe nabycie akcji Spółki zostało dokonane przez podmiot zależny, tj. JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

W związku z powyższym zawiadamiam:
1/ Przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji Zbigniew Juroszek nie posiadał bezpośrednio akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna. Zawiadamiający posiadał natomiast pośrednio poprzez Juroszek Holding Sp. z o.o. 1.771.809 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna, co stanowiło 24,32% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz 15,19% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2/ Po zawarciu wyżej wymienionych transakcji Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna.
3/ Zawiadamiający łącznie z podmiotami zależnymi posiada pośrednio na dn. 17.08.2022r. następującą ilość akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna oraz liczbę głosów z tych akcji:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach
JUROSZEK HOLDING Sp. z o.o. 2 075 884 28,49% 2 075 884 17,79%

4/ Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy
5/ Brak instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-18 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2022-08-18 Renata Motyka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki