18,6500 zł
0,81% 0,1500 zł
Instal Kraków SA (INK)

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 20.09.2019 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym zawiadomienie o następującej treści:

"W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2018 r. poz. 512), (dalej "Ustawa"), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łączne „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zwiekszeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

1. Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 18 września 2019 r.

2. Przed zmianą Fundusze posiadały 580.219 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji Instal Kraków S.A., co stanowiło 7,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 580.219 (słownie pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów;

w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 579.569 akcji stanowiących 7,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 579.569 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 622.219 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji Instal Kraków S.A. co stanowi 8,54% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 622.219 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewiętnaście) głosów, które stanowią 5,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;

w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 621.569 akcji stanowiących 8,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 621.569 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,33% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69b ust. 4 pkt 9 wynosi 580.219 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) co stanowi 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2019-09-20 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.