REKLAMA

INSTALKRK: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2021-12-17 13:48
publikacja
2021-12-17 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-17
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 17.12.2021 roku otrzymał od JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawiadomienie o następującej treści:

„JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514007, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) i art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z dn. 17.09.2021r., „Ustawa”) zawiadamia o nabyciu:
- w dniu 15.12.2021r. 711.736 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
- w dniu 16.12.2021r. 5.011 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna („Spółka”) o numerze ISIN: PLINSTK00013,
które spowodowały przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Instal Kraków S.A.
W związku z powyższym zawiadamiamy:
1/ Przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 489.369 sztuk akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna, co stanowiło 6,72% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz 4,19% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2/ Po zawarciu wyżej wymienionych transakcji JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. posiada bezpośrednio na dzień 16.12.2021r. następującą liczbę akcji Instal Kraków Spółka Akcyjna oraz liczbę głosów z tych akcji:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach
JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. 1 206 116 16,56% 1 206 116 10,34%

3/ Podmioty zależne od JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. oraz podmiot dominujący JUROSZEK INVESTMENTS Sp. z o.o. – Pan Zbigniew Juroszek - nie posiadają bezpośrednio akcji Instal Kraków
Spółka Akcyjna.
4/ Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy
5/ Brak instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-17 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2021-12-17 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki