18,9500 zł
-2,32% -0,4500 zł
Instal Kraków SA (INK)

Zawarcie znaczącej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 03.01.2020 roku podpisał z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. (dalej "Zamawiający") umowę na wykonanie inwestycji pn. „Optymalizacja gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków” (dalej "Umowa").
Wartość Umowy wynosi 39,7 mln zł brutto, natomiast termin zakończenia realizacji inwestycji określony został na 24 miesiące od daty podpisania Umowy.

Zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający może dochodzić od Spółki kar umownych m. in. w przypadku niedotrzymania terminu w wykonaniu przedmiotu Umowy (0,01% wynagrodzenia za dzień), za zwłokę w usunięciu wad dających się usunąć, a stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji (w wysokości 0,01% wynagrodzenia za dzień), w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Spółka (10% wynagrodzenia), za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia. Maksymalna kwota kar za zwłokę wynosi 10% wartości Umowy.
Dodatkowo Zamawiający może dochodzić od Spółki kary umownej za niedotrzymanie wartości gwarantowanej na węźle dezintegracji i hydrolizy w wysokości 150 tys. zł netto za każdy 1% poniżej wartości gwarantowanej oraz kary umownej za niedotrzymanie wartości gwarantowanej w instalacji suszenia w wysokości 800 tys. zł netto za każde 0,01 kWh/kg odparowanej wody powyżej wartości gwarantowanej.
Strony zastrzegają sobie prawo do domagania się odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2020-01-03 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.