INSTALKRK: Wyrok Sądu Okręgowego Landgericht Darmstadt

2019-09-23 16:07
publikacja
2019-09-23 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Wyrok Sądu Okręgowego Landgericht Darmstadt
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Instal Kraków S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2019 roku oddział niemiecki Spółki w Moers powziął w Sądzie Okręgowym Landgericht Darmstadt (Niemcy) i przekazał Zarządowi Spółki wiadomość o wyroku tego Sądu z dnia 19 września 2019 roku, oddalającym pozew Spółki przeciwko kontrahentowi – Lüftungsanlagen- und Gebäudetechnik LAG GmbH o zapłatę kwoty 3.391.447,62 euro tytułem należności za wykonane prace.
W ocenie Spółki dokonanej w oparciu o stanowisko pełnomocnika Spółki w Kancelarii Prawnej w Niemczech, wyrok Sądu jest sprzeczny z uzasadnionymi oczekiwaniami i stanowi bardzo duże zaskoczenie w świetle dotychczasowego toku postępowania, z którego wynikało, że Sąd uznaje powództwo za zasadne i wystarczająco umotywowane, jak również, że wyrok na tym etapie nie zostanie jeszcze wydany wobec wnioskowanych dowodów. Zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika wyrok został wydany również z pominięciem przedłożonych przez Spółkę dowodów z dokumentów, a także długoletnich zasad współpracy i rozliczeń z wyżej wymienionym kontrahentem.
Wyrok nie jest prawomocny. Spółka oczekuje na jego pisemne uzasadnienie, po którego otrzymaniu będzie się odwoływać od orzeczenia Sądu.
Wobec powyższego Zarząd przewiduje aktualizację odpisu przedmiotowej należności po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. O podjęciu decyzji w tym zakresie Spółka powiadomi w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2019-09-23 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki