11,70 zł
-0,85% -0,10 zł
Instal Kraków SA (INK)

Powołanie Członków Zarządu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-19
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Powołanie Członków Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w dniu 19.05.2018 roku dokonało wyboru Członków Zarządu.
W skład Zarządu powołani zostali:
- Pan Piotr Juszczyk jako Prezes Zarządu,
- Pani Małgorzata Kozioł jako Członek Zarządu,
- Pan Rafał Markiewicz jako Członek Zarządu,
- Pan Rafał Rajtar jako Członek Zarządu.


Informacje o powołanych Członkach Zarządu:

Piotr Juszczyk - Prezes Zarządu

Wykształcenie:
Akademia Rolnicza w Krakowie – Wydział Melioracji Wodnych, specjalizacja Budownictwo Wodne, mgr inż.

Przebieg kariery zawodowej:
30.05.1998 – obecnie Instal Kraków S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
1992 – 1998 Instal Kraków Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
1991 – 1992 PIP Instal Kraków – Dyrektor
1990 – 1991 PIP Instal Kraków - Kierownik
1989 – 1990 Instal Kraków – Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji
1985 – 1989 Instal Kraków – Inżynier Projektu, Kuwejt
1982 – 1985 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji
1981 – 1982 Instal Kraków – Montaż Rafinerii Ropy Naftowej w Algierii
1980 – 1981 Instal Kraków - Główny Specjalista ds. Realizacji Produkcji
1978 – 1980 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót Kraków
1976 – 1978 Instal Kraków – Szef Montażu Rafinerii Ropy Naftowej. Mauretania
1972 – 1976 Instal Kraków – Kierownik Grupy Robót
1970 – 1972 Instal Kraków – Inżynier budowy

Kwalifikacje:
Cztery semestry Kadry Rezerwowej (Dyrektorskiej) – dawne Ministerstwo Budownictwa

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.), działalność nie jest konkurencyjna.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Biprowumet Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.), działalność nie jest konkurencyjna.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Małgorzata Kozioł - Członek Zarządu

Wykształcenie i kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe prawnicze: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji, kierunek studiów – prawo, tytuł magistra prawa,
Tytuł radcy prawnego: aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,
Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, kierunek studiów - Integracja Europejska - Fundusze Unijne.

Przebieg kariery zawodowej, w tym zajmowane wcześniej stanowiska:
2014 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Prokurent,
2013 – obecnie - Instal Kraków S.A.: Dyrektor Działu Prawnego,
2010 - 2013 - Instal Kraków S.A.: Zastępca Kierownika Działu Prawnego,
2004 - 2010 - Instal Kraków S.A.: Specjalista ds. umów,
2000 - 2001 - Instal Kraków S.A.: stażysta, następnie inspektor i specjalista w Dziale Umów,

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A. ("Spółka"), z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Wykształcenie:
Studia Wyższe – Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalność Urządzenia Cieplne Zdrowotne i Ochrona Powietrza
Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą

Przebieg kariery zawodowej:
2009 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Realizacji i Rozwoju
02/2009 – 05/2009 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Produkcji, Prokurent
2008 – 2009 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Zarządu Robót Śląsk
2007 – 2008 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Produkcji
2004 – 2007 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Zarządu Robót Kraków
2001 – 2004 Instal Kraków S.A. – Kierownik Zarządu Robót Specjalistycznych
2000 – 2001 Instal Kraków S.A. – Kierownik Kontraktu
1999 – 2000 Instal Kraków S.A. – p.o. Kierownika Budowy
1998 – 1999 Instal Kraków S.A. – Inżynier Budowy

Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane nr 247/2000 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń specjalności instalacyjnej.
Członek Izby Budowlanej MAP/IS/6124/02.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Członek Zarządu w spółce z o.o. prowadzącej działalność polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi oraz zakwaterowaniu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Instal Kraków S .A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Rafał Rajtar - Członek Zarządu

Wykształcenie:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania - magister inżynier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rachunkowość i Finanse – studia podyplomowe

Przebieg kariery zawodowej:
2001 – obecnie Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2000 – 2001 Instal Kraków S.A. – Dyrektor Finansowy, Prokurent
1998 – 2000 Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. – Specjalista, Główny Specjalista
1998 Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o. – Zastępca Naczelnika Wydziału ekonomiczno-prawnego
1994 – 1998 Dom Maklerski Penetrator S.A. – Kierownik Działu Serwisu Informacyjnego, Zastępca Naczelnika Wydziału Emisji

Kwalifikacje:
Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia rachunkowości nadany przez Ministra Finansów
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa nadane przez Ministra Skarbu

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BTH Instalacje Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.), działalność nie jest konkurencyjna.
Członek Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.), działalność nie jest konkurencyjna.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-19 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2018-05-19 Rafał Markiewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl