4,4400 zł
2,30% 0,1000 zł
INPRO SA (INP)

Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-05
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku Spółka podpisała z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior”, „Bank”) aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym nr U0003114448309 z dnia 22.09.2016 r. (przedmiotową umowę kredytową Spółka opisywała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 22.09.2016 r.). Na podstawie aneksu przedłużono okres finansowania kredytem w kwocie 16.000.000 zł na kolejne 12 miesięcy – do dnia 19.09.2019 r.
Warunki odnowienia kredytu to min.: przedłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS, przełożenie oświadczenia Spółki, iż nie zalega ona z płatnościami podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, złożenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytowej oświadczenia INPRO SA w formie notarialnej o poddaniu się egzekucji w odpowiednim trybie art. 777 kpc do kwoty 32.000.000 zł oraz aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Pozostałe zapisy umowy kredytowej i warunki udzielania kredytu pozostały bez zmian i jak powyżej wskazano zostały one opisane w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 22.09.2016 roku.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 45.900.000 zł.


Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-05 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2018-09-05 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.