4,4400 zł
2,30% 0,1000 zł
INPRO SA (INP)

Korekta raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r..

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018 K
Data sporządzenia: 2018-08-20
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r..
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA w Gdańsku koryguje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w temacie "Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji".


Jest:

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.


Winno być:

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Poniżej podajemy skorygowaną treść raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018:

"Zarząd INPRO SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji 36-miesięcznych, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 zł. Zabezpieczenie emisji stanowić będzie hipoteka umowna na nieruchomości hotelowej „Dom Zdrojowy” zlokalizowanej w Jastarni.

Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

Zarząd zamierza dokonać emisji do końca bieżącego roku z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od popytu na rynku obligacji.

Informacja została zakwalifikowana jako informacja poufna ze względu na zmianę sposobu finansowania działalności bieżącej spółki.


Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-20 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2018-08-20 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.