4,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Działania Spółki INPRO SA związane z odmowną wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Działania Spółki INPRO SA związane z odmowną wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r. w przedmiocie wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni odmownej decyzji wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Azymut w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / Strzelców („Decyzja”) informuje, iż po przeprowadzeniu analizy prawej treści opisanej w powyższym raporcie bieżącym Decyzji, a także biorąc pod uwagę chęć otrzymania stosownego pozwolenia na użytkowanie tej inwestycji w jak najbardziej optymalnej perspektywie czasowej, Spółka podjęła decyzję o skorzystaniu z przewidzianego przez art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego prawa do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od Decyzji. W dniu dzisiejszym stosowne oświadczenie Spółki w tym przedmiocie zostało założone Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowalnego w Gdyni. W wyniku powyższego działania Decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, co pozwoli Spółce na niezwłoczne złożenie nowego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

W ocenie Spółki przyjęty i powyżej opisany model działania pozwoli na pozyskanie pozwolenia na użytkowanie osiedla AZYMUT w optymalnie najbardziej korzystnej perspektywie czasowej zabezpieczając tym samym interesy wszystkich osób, które zakupiły lokale mieszkalne na osiedlu Azymut.

Jednocześnie Spółka zobowiązuje się do raportowania dalszego przebiegu procesu pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2019-12-05 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.