5,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-16
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA ("Spółka") informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za akcję.
Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą Zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach.

Jednocześnie takowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy, po powzięciu przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie, zostanie przedstawiona do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2019-04-16 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.