194,6000 zł
0,10% 0,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
pol_SPR_FIN_2018_Solo_roczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pol_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_ING_Bank_Slaski_SA_2018_PL.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pol_Ocena_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ING_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pol_Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
pol_Ocena_sprawozdan_finansowych_przez_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_Annual_financial_statements_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Report_on_Operations_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_Report_on_the_Audit_of_the_Annual_Financial_Statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_Supervisory_Board’s_Assessment_of_ING_Group_Operations.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_Representation_of_the_SB_concerning_AC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
eng_Supervisory_Board’s_Assessment_of_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z tytułu odsetek 4 526,8 4 089,9 1 060,9 963,5
II. Przychody z tytułu prowizji 1 393,5 1 290,2 326,6 304,0
III. Wynik na działalności podstawowej 5 013,6 4 582,7 1 175,0 1 079,6
IV. Wynik brutto 2 011,7 1 859,0 471,5 438,0
V. Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 1 525,9 1 403,1 357,6 330,6
VI. Przepływy pieniężne netto -2 641,8 1 839,5 -619,1 433,4
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,73 10,78 2,7 2,5
VIII. Aktywa razem 137 711,5 122 339,0 32 025,9 29 331,6
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 13 336,3 11 794,8 3 101,5 2 827,9
X. Kapitał zakładowy 130,1 130,1 30,3 31,2
XI. Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000,0
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 102,51 90,66 23,8 21,7
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 17,2% 18,4%


Wartości w EUR zostały podane w milionach.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
pol_SPR_FIN_2018_Solo_roczne.pdfpol_SPR_FIN_2018_Solo_roczne.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wersja polska
pol_Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdfpol_Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 wersja polska
Sprawozdanie_z_badania_ING_Bank_Śląski_SA_2018_PL.PDFSprawozdanie_z_badania_ING_Bank_Śląski_SA_2018_PL.PDF Sprawozdanie z badania za rok 2018 wersja polska
pol_Ocena działalności Grupy Kapitałowej ING przez RN.pdfpol_Ocena działalności Grupy Kapitałowej ING przez RN.pdf Ocena działalności Grupy Kapitałowej przez RN wersja polska
pol_Oświadczenie RN dotyczące KA.pdfpol_Oświadczenie RN dotyczące KA.pdf Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu wersja polska
pol_Ocena sprawozdań finansowych przez RN.pdfpol_Ocena sprawozdań finansowych przez RN.pdf Ocena sprawozdań finansowych przez RN wersja polska
eng_Annual financial statements 2018.pdfeng_Annual financial statements 2018.pdf Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wersja angielska
Management Report on Operations_ENG.pdfManagement Report on Operations_ENG.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 wersja angielska
eng_Report on the Audit of the Annual Financial Statements.pdfeng_Report on the Audit of the Annual Financial Statements.pdf Sprawozdanie z badania za rok 2018 wersja angielska
eng_Supervisory Board’s Assessment of ING Group Operations.pdfeng_Supervisory Board’s Assessment of ING Group Operations.pdf Ocena działalności Grupy Kapitałowej przez RN wersja angielska
eng_Representation of the SB concerning AC.pdfeng_Representation of the SB concerning AC.pdf Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu wersja angielska
eng_Supervisory Board’s Assessment of financial statements.pdfeng_Supervisory Board’s Assessment of financial statements.pdf Ocena sprawozdań finansowych przez RN wersja angielska

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
2019-02-26 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26 Joanna Erdman Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26 Marcin Giżycki Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26 Patrick Roesink Wiceprezes Zarządu Banku
2019-02-26 Lorenzo Tassan-Bassut Wiceprezes Zarządu Banku


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Jolanta Alvarado Rodriguez

Dyrektor Departamentu Rachunkowości
Główny Księgowy Banku

Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.