190,00 zł
0,00% 0,00 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r., w związku z rozpoczęciem nowego, piątego okresu odsetkowego i ustaleniem nowej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych dla tego okresu odsetkowego, następuje zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219 o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN, wyemitowanej przez Bank w dniu 19 grudnia 2014 r., w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie obligacji w kolejnym okresie odsetkowym wynosi 2,56 % w stosunku rocznym. Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 19 czerwca 2017 r. Pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Informacje o programie emisji oraz wyemitowanych w jego ramach obligacjach serii INGBS191219 zostały zawarte w raportach bieżących nr: 14/2012 z dnia 19.04.2012 r., 19/2012 z dnia 07.11.2012 r., 23/2014 z dnia 02.12.2014 r., 25/2014 z dnia 16.12.2014 r., oraz 26/2014 z dnia 19.12.2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2016-12-14 Report No. 37/2016: Change of interest on the bonds series
INGBS191219.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicate that
following the commencement of a new, the fifth coupon period and
determination of a new WIBOR rate for 6M deposits for that coupon
period, the interest on the bonds series INGBS191219 of the total par
value of PLN 300,000,000.00 issued by the Bank on 19 December 2014 under
the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. will
change on 19 December 2016. The bonds interest for the subsequent coupon
period is 2.56 % per annum. The next coupon date falls on 19 June 2017.
The other rights under the said bonds remain unchanged.


The data of the issue programme and bonds series INGBS191219 issued as
part thereof were given in the Current Reports Nos. 14/2012 of 19 April
2012; 19/2012 of 07 November 2012; 23/2014 of 02 December 2014; 25/2014
of 16 December 2014 and 26/2014 of 19 December 2014.


Legal grounds: §5 section 1 item 10) of the Minister of Finance
Ordinance of 19 February 2009 on current and interim information
published by issuers of securities and the conditions for regarding
information required by the law of a non-member state as equivalent
(Journal of Laws No. 33, item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-14 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl