201,00 zł
0,10% 0,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-02
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r., w związku z rozpoczęciem nowego, dziewiątego okresu odsetkowego i ustaleniem nowej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych dla tego okresu odsetkowego, następuje zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217 o łącznej wartości nominalnej 565.000.000,00 PLN, wyemitowanej przez Bank w dniu 6 grudnia 2012 r. w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie obligacji w kolejnym okresie odsetkowym wynosi 2,71 % w stosunku rocznym. Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 6 czerwca 2017 r. Pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Informacje o emisji zostały zawarte w raportach bieżących nr: 14/2012 z dnia 19.04.2012 r., 19/2012 z dnia 07.11.2012 r., 20/2012 z dnia 30.11.2012 r. oraz 21/2012 z dnia 06.12.2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2016-12-02 Report no 36/2016: Change of interest on the bonds series
INGBS061217.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicate that
following the commencement of a new, the ninth, coupon period and
determination of a new WIBOR rate for 6M deposits for that period, the
interest on the bonds series INGBS061217 of the total par value of PLN
565,000,000.00 as issued by the Bank on 06 December 2012 under the Own
Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. will change
on 06 December 2016. The bonds interest for the subsequent coupon period
is 2.71 % per annum. The next coupon date falls on 06 June 2017. The
other rights under the said bonds remain unchanged.


The issue data were given in the Current Reports Nos. 14/2012 of 19
April 2012; 19/2012 of 07 November 2012; 20/2012 of 30 November 2012 and
21/2012 of 06 December 2012.


Legal grounds: §5 section 1 item 10) of the Minister of Finance
Ordinance of 19 February 2009 on current and interim information
published by issuers of securities and the conditions for regarding
information required by the law of a non-member state as equivalent
(Journal of Laws No. 33, item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-02 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl