REKLAMA

INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2022 roku.

2022-04-15 12:02
publikacja
2022-04-15 12:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał 14 kwietnia 2022 roku informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok. Łączny koszt dla Grupy Kapitałowej Banku wynosi 172,8 mln PLN, łącznie z korektą składek za 2020 i 2021 rok. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2022 roku. Wartość przypadająca na Bank to 170,0 mln PLN, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 2,8 mln PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2022-04-15 Report No. 17/2022: Amount of the 2022 annual contribution to
the resolution fund of the Bank Guarantee Fund.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice
that they received on 14 April 2022 a notice from the Bank Guarantee
Fund on the amount of the 2022 annual contribution to the resolution
fund of banks. The contribution of Bank Group amounts to PLN 172.8
million, including an adjustment of the contributions for 2020 and 2021.
The entire amount will be recognised in costs for the first quarter of
2022. The value attributable to the Bank is PLN 170.0 million, and to
ING Bank Hipoteczny S.A. is PLN 2.8 million.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-15 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki