REKLAMA

INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku.

2021-04-20 15:33
publikacja
2021-04-20 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok. Łączny koszt dla Grupy Kapitałowej Banku wynosi 132,6 mln zł, łącznie z korektą składek za 2020 roku. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku. Wartość przypadająca na Bank to 127,9 mln zł, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 4,7 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-04-20 Report No. 11/2021: Amount of the 2021 annual contribution to
the resolution fund of the Bank Guarantee Fund.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice
that they received today a notice from the Bank Guarantee Fund on the
amount of the 2021 annual contribution to the resolution fund of banks.
The contribution of Bank’s Capital Group amounts to PLN 132.6 million,
including an adjustment of the contributions for 2020. The entire amount
will be recognised in costs for the first quarter of 2021. The value
attributable to the Bank is PLN 127.9 million, and to ING Bank
Hipoteczny S.A. is PLN 4.7 million.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki