190,0000 zł
-4,23% -8,4000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wykup obligacji serii INGBS191219 zgodnie z warunkami emisji.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-19
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Wykup obligacji serii INGBS191219 zgodnie z warunkami emisji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z warunkami emisji 19 grudnia 2019 roku, w związku z zakończeniem ostatniego, dziesiątego okresu odsetkowego, nastąpił wykup obligacji serii INGBS191219 o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 19 grudnia 2014 roku, w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni sześciomiesięczny okres odsetkowy, w łącznej kwocie 3.820.440,00 PLN. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 1.273,48 PLN.

Informacje o emisji zostały zawarte w raportach bieżących nr: 14/2012 z 19 kwietnia 2012 roku, 19/2012 z 7 listopada 2012 roku, 23/2014 z 2 grudnia 2014 roku, 25/2014 z 16 grudnia 2014 roku, oraz 26/2014 z 19 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-12-19 Report no. 31/2019: Redemption of bonds series INGBS191219 as
per the issue terms and conditions.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicate that in
keeping with the issue terms and conditions, following the expiry of the
tenth coupon period, on 19 December 2019, the bonds series INGBS191219
of the total par value of PLN 300,000,000.00 issued by the Bank on 19
December 2014 under the Own Debt Securities Issuance Programme of ING
Bank Śląski S.A. will be redeemed. At the redemption date, the interest
for the last six-month coupon period totalling PLN 3,820,440.00 was also
paid. The interest per 1 bond was PLN 1,273.48.


The issue data were given in Current Reports Nos.: 14/2012 dated 19
April 2012, 19/2012 dated 7 November 2012, 23/2014 dated 2 December
2014, 25/2014 dated 16 December 2014 and 26/2014 dated 19 December 2014.


Legal grounds: Article 5.2 of the Minister for Finance Regulation of 29
March 2018 on current and interim information provided by securities
issuers and conditions for recognising as equivalent the information
required by law of a non-member state (Journal of Laws No. item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-19 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.