REKLAMA

INGBSK: Uchwały NWZ ING Banku Śląskiego S.A.

2021-11-29 16:51
publikacja
2021-11-29 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB31_2021_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR31_2021_Enclosure.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Uchwały NWZ ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) zwołane na 29 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez NWZ zostały opublikowane w raportach bieżących nr 21/2021 z 22 października 2021 roku, 26/2021 z 22 listopada 2021 roku i 27/2021 z 23 listopada 2021 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ing.pl, w sekcji: „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021”. Treść tych dokumentów nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB31_2021_Zalacznik.pdfRB31_2021_Zalacznik.pdf Załącznik
CR31_2021_Enclosure.pdfCR31_2021_Enclosure.pdf Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-11-29 Report No. 31/2021: Resolutions of the ING Bank Śląski S.A.
EGM.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“the Bank”) give public
notice of the content of the resolutions passed by the Extraordinary
General Meeting (“EGM”), of the Bank convoked on 29 November 2021.


At the same time, the Bank Management Board communicate that the
documents voted on at the EGM were published in current reports nos.
21/2021 of 22 October 2021, 26/2021 of 22 November 2021 and 27/2021 of
23 November 2021 and on the website: http://www.ing.pl, in section:
”Investor Relations / General Meetings / Extraordinary General Meeting
2021”. The content of the said documents has not been altered.


Legal grounds: Article 19.1.6) of the Minister for Finance Regulation
of 29 March 2018 on current and interim information provided by
securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki