198,40 zł
-0,30% -0,60 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku:

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku- 9 maja 2018,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 2 sierpnia 2018 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 7 listopada 2018 roku.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego zawierających sprawozdanie finansowe za 2017 rok został określony w raporcie bieżącym nr 2/2017 z 30 stycznia 2017 roku na 30 marca 2018 roku.

Dodatkowo Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Bank nie opublikuje raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2018-01-31 report no. 5/2018: Interim reporting dates in 2018.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby communicate
the fixed dates of filing interim reports of ING Bank Śląski S.A. for
the year 2018:– Quarterly consolidated report for Q1 2018 – 9
May 2018,– Semi-annual consolidated report for H1 2018 – 2 August
2018,– Quarterly consolidated report for Q3 2018 – 7 November 2018.The
publishing date of the annual consolidated report and the annual report
providing for the 2017 financial statements was given in current report
no. 2/2017 of 30 January 2017 as 30 March 2018.Additionally, the
Bank Management Board represent that the quarterly consolidated reports
and the semi-annual consolidated report will provide for the quarterly
standalone financial data and semi-annual standalone condensed financial
statements respectively.In keeping with Article 101.2 of the
Minister for Finance Regulation of 19 February 2009 on current and
interim information provided by securities issuers and conditions for
recognising as equivalent the information required by law of a
non-member state, the Bank will not publish a quarterly report and a
quarterly consolidated report for Q2 2018.Legal grounds: Article
103.1 of the Minister for Finance Regulation of 19 February 2009 on
current and interim information provided by securities issuers and
conditions for recognising as equivalent the information required by law
of a non-member state (Journal of Laws from 2014, item 133, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-31 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl