141,2000 zł
2,17% 3,0000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 27 lutego 2020 roku Pan Ad Kas złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Jako powód rezygnacji, Pan Ad Kas wskazał fakt, że został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Ryzyka dla ING France.

Podstawa prawna: 5 pkt 4) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-02-27 Report no. 05/2020: Resignation of a Member of the ING Bank
Śląski S.A. Supervisory Board.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on
27 February 2020 Mr Ad Kas has tendered his resignation from the
capacity as member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board,
effective from the date of the General Meeting.Mr Ad Kas cited
appointment as ad interim CRO of ING France as the reason for his
resignation.


Legal grounds: Article 5.4 and Article 9 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-27 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.