REKLAMA

INGBSK: Powierzenie Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym.

2021-05-24 16:07
publikacja
2021-05-24 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Powierzenie Pani Joannie Erdman stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że Rada Nadzorcza, w związku z otrzymaną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 14 maja 2021 roku, powierzyła Pani Joannie Erdman stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku (Pion CRO).

Informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 21/2020 z 2 kwietnia 2020 roku i pozostają aktualne.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-05-24 report no. 12/2021: Entrusting Ms Joanna Erdman with the
position of the Vice-President of the Bank Management Board in charge of
management of the material risk.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that
following the decision received from the Polish Financial Supervision
Authority of 14 May 2021, the Supervisory Board entrusted Ms Joanna
Erdman with the position of the Vice-President of the Bank Management
Board in charge of management of the risk material to Bank’s business
(the CRO Division).


The details of education as well as professional career and activity
pursued outside of the Issuer's company were published in Current Report
No. 21/2020 of 2 April 2020 and are still applicable.


Legal grounds: Article 5.5) and Article 10 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki