193,80 zł
1,15% 2,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 roku Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej („KSF”) z dnia 1 grudnia 2017 roku, wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Stosownie do wspomnianego postanowienia, KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez KNF Banku, jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz w sprawie nałożenia przez KNF na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2017-12-08 report no. 30/2017: The Financial Stability Committee’s
decision on issuing the opinion on imposing on the Bank a buffer of
other systemically-important institution.


With reference to current report no. 28/2017 of 27 November 2017, the
the Management Board of ING Bank Śląski S.A communicate that on 8
December 2017 the Bank received a decision from the Financial Stability
Committee (“FSC”) of 1 December 2017 issued upon the request of the
Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) pursuant to Article 39
sections 1 and 3 in conjunction with Article 5 of the Act on
macroprudential supervision over the financial system and crisis
management in the financial system of 5 August 2015.


Pursuant to the said decision, the FSC expressed a positive opinion on
identification of the Bank by the PFSA as other systemically-important
institution and on imposing on the Bank by the PFSA (on a consolidated
basis and stand-alone basis) a buffer of other systemically-important
institution equal to 0.50% of the total risk exposure, calculated
pursuant to Article 92 section 3 of EU Regulation No. 575/2013.


Legal grounds: Article 17 section 1 of Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014. (MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-08 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl