202,00 zł
0,00% 0,00 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-09
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 9 marca 2017 roku otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez ING Bank Śląski S.A. całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W związku z powyższym Zarząd Banku informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu całości zysku netto za 2016 rok na zasilenie funduszy własnych Banku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2017-03-09 report no. 05/2017: Letter of the Polish Financial
Supervision Authority regarding the individual recommendation on the
dividend for 2016 and recommendation of the Bank Management Board on
non-payment of 2016 dividend.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (the “Bank”) hereby give
notice to have received, on 9 March 2017, a letter from the Polish
Financial Supervision Authority regarding the individual recommendation
to increase own funds by retaining the entire profit earned by ING Bank
Śląski S.A. between 1 January 2016 and 31 December 2016.


Consequently, the Bank Management Board hereby give notice that they
intend to recommend that the General Meeting pass a resolution on the
allocation of the entire 2016 net profit for the own funds of the Bank.


Legal grounds: §38 section 1 item 11) of the Finance Minister's
Ordinance of 19 February 2009 on current and interim reports published
by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the
information required by the laws of non-member states (Journal of Laws
No. 33, item 259 as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-09 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl