193,80 zł
1,15% 2,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku, w związku z rozpoczęciem nowego, siódmego okresu odsetkowego i ustaleniem stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych dla tego okresu odsetkowego, oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN, wyemitowanej przez Bank w dniu 19 grudnia 2014 roku, w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. w siódmym okresie odsetkowym wynosi 2,56 % w stosunku rocznym.
Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 19 czerwca 2018 roku. Pozostałe prawa z przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Informacje o programie emisji oraz wyemitowanych w jego ramach obligacjach serii INGBS191219 zostały zawarte w raportach bieżących nr: 14/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, 19/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku, 23/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku, 25/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku, oraz 26/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2017-12-19 Report No. 32/2017: Interest on the bonds series INGBS191219
in the seventh coupon period.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicate that
following the commencement of a new, the seventh, coupon period and
determination of a new WIBOR rate for 6M deposits for that coupon
period, in the seventh coupon period, the interest on the bonds series
INGBS191219 of the total par value of PLN 300,000,000.00 issued by the
Bank on 19 December 2014 under the Own Debt Securities Issuance
Programme of ING Bank Śląski S.A. will be 2.56% per annum.


The next coupon date falls on 19 June 2018. The other rights under the
said bonds remain unchanged.


The data of the issue programme and bonds series INGBS191219 issued as
part thereof were given in Current Reports Nos. 14/2012 of 19 April
2012; 19/2012 of 7 November 2012; 23/2014 of 2 December 2014; 25/2014 of
16 December 2014 and 26/2014 of 19 December 2014.


Legal grounds: Article 5.1.10) of the Minister of Finance Regulation of
19 February 2009 on current and interim information provided by
securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No.
33, item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-19 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl