193,80 zł
1,15% 2,20 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje o odstąpieniu od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Jego pierwotny termin – 1 lutego 2018 roku został podany w raporcie bieżącym nr 02/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Banku przekazuje do wiadomości, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku zostaną przekazane 31 stycznia 2018 roku w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2018-01-11 report no. 01/2018: Resignation from publishing the interim
report for Q4 2017 and publication date of Q4 2017 estimates.


In keeping with Article 101.2 of the Minister for Finance Regulation of
19 February 2009 on current and interim information provided by
securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state, the Management Board
of ING Bank Śląski S.A. (“the Bank”) communicate that the Bank will not
publish the interim report for Q4 2017. The original date thereof – 1
February 2018 – was given in current report no. 02/2017 of 30 January
2017.


At the same time, the Bank Management Board communicate that the
selected non-audited financial data for Q4 2017 will be disclosed on 31
January 2018 as a current report.


Legal grounds: Article 103.1 of the Minister for Finance Regulation of
19 February 2009 on current and interim information provided by
securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws No.
33, item 259, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-11 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl