135,2000 zł
0,90% 1,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”) wyznaczony przez BFG dla ING Banku Śląskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”) wyznaczony przez BFG dla ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 5 lutego 2020 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie skonsolidowanym na 11,679% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 21,280% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL na poziomie skonsolidowanym, które w relacji do:
- TLOF wynoszą 7,665% na koniec 2019 roku, 9,003% na koniec 2020 roku oraz 10,341% na koniec 2021 roku, oraz
- TRE wynoszą 13,967% na koniec 2019 roku, 16,405% na koniec 2020 roku oraz 18,842% na koniec 2021 roku.

Wymóg MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych danych bilansowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Banku informuje, że cel MREL wyznaczony przez BFG na koniec 2019 roku został spełniony.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-02-05 report no. 2/2020: Minimum requirement for own funds and
eligible liabilities (MREL) set by the Banking Guarantee Fund for ING
Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) hereby communicate
that on 5 February 2020 the Bank received a letter from the Banking
Guarantee Fund (BGF) regarding the amount of the minimum requirement for
own funds and eligible liabilities (MREL).


The MREL for the Bank was set on the consolidated level at 11.679% of
the total liabilities and own funds (TLOF), which corresponds to 21.280%
of the total risk exposure (TRE). The requirement should be reached as
at 31 December 2022.


Further, the BGF set interim MREL goals on the consolidated level which
for:- TLOF are 7.665% as at 2019 yearend, 9.003% as at 2020 yearend
and 10.341% as at 2021 yearend and- TRE are 13.967% as at 2019
yearend, 16.405% as at 2020 yearend and 18.842% as at 2021 yearend.


The MREL was set with the use of the consolidated balance-sheet data as
at 31 December 2018.


The Bank Management Board would like to communicate that the MREL goal
set by the BGF for 2019 yearend was satisfied.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.