135,2000 zł
0,90% 1,2000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2019 rok.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2019. Niemniej jednak, Bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2019 rok potwierdzającego możliwość wypłaty takiej dywidendy.

Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2020-02-06 report no. 3/2020: Management Board’s intention to pay out
dividend from 2019 profit.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (”Bank”) hereby report
their intention to recommend that the General Meeting should pass a
resolution on earmarking approximately 30% of 2019 separate profit of
the Bank for dividend payout.


As at the reporting date, the Bank satisfies the criteria and
requirements of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
enabling dividend payout from 2019 profit. Still, the Bank has not
received the individual dividend recommendation from the PFSA for 2019
confirming the possibility of such dividend payout.


The proposed dividend factors in both the current situation of the Bank
and its development plans.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-06 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.