198,40 zł
-0,30% -0,60 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2017 rok.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2018-01-31 report no. 4/2018: Management Board’s intention regarding the
dividend payout from the 2017 profit.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby communicate
that they intend to recommend the General Meeting to adopt a resolution
on earmarking for dividend payout approx. 30% of net profit of the ING
Bank Śląski S.A. Capital Group for 2017.


As at the report date, the Bank satisfies the criteria and the
requirements of the Polish Financial Supervision Authority enabling the
dividend payout from the 2017 profit. The dividend proposal takes
account of the current financial standing of the Bank and its
development plans.


Legal grounds: Article 38.1.11 of the of the Minister for Finance
Regulation of 19 February 2009 on current and interim information
provided by securities issuers and conditions for recognising as
equivalent the information required by law of a non-member state
(Journal of Laws No. 33, item 259, as amended) and Article 17.1. of the
Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-31 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl