194,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB09_2019_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB09_2019_Uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB09_2019_Statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR09_2019_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR09_2019_Resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR09_2019_Charter.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 marca 2019 roku, godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i proponowane zmiany w Statucie Banku zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB09_2019_Ogloszenie.pdfRB09_2019_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
RB09_2019_Uchwały.pdfRB09_2019_Uchwały.pdf Uchwały
RB09_2019_Statut.pdfRB09_2019_Statut.pdf Statut
CR09_2019_Notice.pdfCR09_2019_Notice.pdf Notice
CR09_2019_Resolutions.pdfCR09_2019_Resolutions.pdf Resolutions
CR09_2019_Charter.pdfCR09_2019_Charter.pdf Charter

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-03-01 Report No. 9/2019: Notice of convening the Ordinary General
Meeting of ING Bank Śląski S.A. and draft resolutions.


Acting pursuant to Article 399 §1 in conjunction with Article 4021 §1 of
the Commercial Companies and Partnerships Code, the Management Board of
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby give notice of convening the
Ordinary General Meeting of the Company, which shall be held on 29 March
2019 at 12:00 a.m., in the Auditorium in the Head Office of ING Bank
Śląski S.A. at ul. Sokolska 34 in Katowice.


The wording of the notice of convening the General Meeting as well as
draft resolutions and amendments proposed to the Bank Charter are
enclosed herewith.


Legal grounds: Articles 19.1.1 and 19.1.2 of the Minister for Finance
Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided
by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the
information required by law of a non-member state (Journal of Laws item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-01 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.