190,00 zł
0,00% 0,00 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu na Bank na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, którego wartość wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2016-10-10 report no. 34/2016: Information on receiving by ING Bank
Śląski S.A. a decision of the Polish Financial Supervision Authority on
identification of the Bank as other systemically-important institution
and on imposing on the Bank a buffer of other systemically-important
institution.


With reference to current report no. 31/2016 of 10 August 2016 and
current report no. 32/2016 of 19 August 2016, the Management Board of
ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) communicate that on 10 October 2016 the
Bank received a decision of the Polish Financial Supervision Authority
(“PFSA”) on identification of the Bank as other systemically-important
institution and on imposing on the Bank, on a stand-alone and
consolidated basis, a buffer of other systemically-important institution
equal to 0.50% of the total risk exposure calculated as at 31 December
2015, pursuant to Article 92 section 3 of EU Regulation No. 575/2013.


Pursuant to Article 39 section 4 of the Act on macroprudential
supervision over the financial system and crisis management in the
financial system of 05 August 2015, the PFSA’s decision is immediately
enforceable.


As at the report issue date, the Bank met the PFSA requirements
regarding minimum values of capital ratios, both on a stand-alone and
consolidated basis.


Legal grounds: Article 17 section 1 of Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (Market
Abuse Regulation).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-10 Marcin Giżycki Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl