REKLAMA

INGBSK: Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

2019-12-27 14:17
publikacja
2019-12-27 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-27
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”), informuje, że 24 grudnia 2019 roku Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 roku. W przesłanym piśmie KNF poinformował o wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku, który powinien być uwzględniony w przypadku wypłaty dywidendy powyżej 75% wypracowanego zysku netto.

Wskaźnik ST mierzy wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Definiowany jest, jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec 2021 roku, z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego S.A., z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2019-12-27 report no. 33/2019: PFSA notice of the individual add-on ST
used in the dividend policy.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (the Bank) hereby
communicate that on 24 December 2019 the Bank received a letter from the
Polish Financial Supervision Authority (PFSA) on the criteria for the
dividend policy of commercial banks in 2020. In their letter, the PFSA
communicated the individual add-on ST for the Bank to be taken account
of in the event of dividend payout of over 75% of earned net profit.


The add-on ST measures the Bank’s sensitivity to an adverse
macroeconomic scenario. It is defined as the difference between the
total capital ratio (TCR) in the baseline scenario and the TCR in the
stress scenario as at the 2021 yearend, considering the supervisory
adjustments.


As a result of analyses made during the stress tests conducted by the
PFSA Office, the individual add-on ST for ING Bank Śląski S.A. was set,
considering the supervisory adjustments, at 0.00%.


Legal grounds: Article 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(MAR).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-27 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki